Κόσμος


Στα κοινοβουλευτικά κόμματα το κείμενο της συμφωνίας για το ονοματολογικό
Στα κοινοβουλευτικά κόμματα το κείμενο της συμφωνίας για το ονοματολογικό

Στα κοινοβουλευτικά κόμματα δόθηκε το πλήρες κείμενο της συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την πΓΔΜ για το «ονοματολογικό». Το κείμενο είναι έκτασης 20 σελίδων και αποτελείται από 20 άρθρα που ορίζουν όλες τις λεπτομέρειες για την επίλυση των διαφορών των δύο χωρών γύρω από το ζήτημα της ονομασίας και τα εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με αυτό, καθώς και για την εμπέδωση σχέσεων καλής γειτονίας των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το Άρθρο 1, η συμφωνία είναι «τελική και από τη θέση της σε ισχύ τερματίζει την Ενδιάμεση Συμφωνία μεταξύ των Μερών που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 13 Σεπτεμβρίου του 1995».

Παράλληλα, ορίζεται ότι τα δύο μέρη, αναγνωρίζοντας ως δεσμευτικό το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, συνομολογούν ότι:

1) Το επίσημο και συνταγματικό όνομα της νυν πΓΔΜ θα είναι, μετά την κύρωση της συμφωνίας και από τα δύο μέρη, «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», το οποίο θα χρησιμοποιείται erga omnes. Το σύντομο όνομα της γείτονος θα είναι «Βόρεια Μακεδονία».

2) Η ιθαγένεια θα είναι Μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και θα εγγράφεται σε όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα.

3) Η επίσημη γλώσσα θα είναι «Μακεδονική Γλώσσα», όπως αναγνωρίστηκε από την 3η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων που διεξήχθη στην Αθήνα το 1977 και περιγράφεται αναλυτικά στο ‘Αρθρο 7 της συμφωνίας.

4) Οι όροι «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» έχουν την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας.

Παράλληλα, στο ίδιο Άρθρο ορίζεται αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα για την κύρωση της Συμφωνίας από τα δύο μέρη, σύμφωνα με το οποίο η πΓΔΜ θα πρέπει να προβεί, με ταχείες διαδικασίες, σε συνταγματική αναθεώρηση, προτού η Ελλάδα προβεί στην κύρωση της συμφωνίας.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το Άρθρο 7, που προσδιορίζει το περιεχόμενο των όρων «Μακεδονία» και «Μακεδόνας». Όπως ορίζεται, τα δύο μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους για τους όρους «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά.

Ως προς την Ελλάδα, με αυτούς τους όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας Ελλάδας αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα. Αναφορικά με την πΓΔΜ, με τους συγκεκριμένους όρους νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά της Ελλάδας.

Επιπλέον, στο ίδιο Άρθρο ορίζεται ότι η επίσημη γλώσσα της πΓΔΜ είναι η Μακεδονική γλώσσα, η οποία ανήκει στην ομάδα των Νότιων Σλαβικών γλωσσών. Επίσης, τα δύο μέρη αναγνωρίζουν ότι η επίσημη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά της πΓΔΜ δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής της Ελλάδας.

Με το Άρθρο 2 της συμφωνίας η Ελλάδα δεσμεύεται να μην αντιταχθεί στην υποψηφιότητα ή την ένταξη της πΓΔΜ σε διεθνείς, περιφερειακούς και πολυμερείς Οργανισμούς, στους οποίους η ίδια είναι μέλος, εφόσον η συμφωνία κυρωθεί.

Με το Άρθρο 4, η Ελλάδα και η πΓΔΜ συμφωνούν ότι τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στο Σύνταγμά τους ή πρόκειται να περιληφθούν κατόπιν συνταγματικής αναθεώρησης δεν θα ερμηνευθούν ποτέ ως βάση για τη διεκδίκηση περιοχών που βρίσκονται εκτός των υφιστάμενων διεθνών συνόρων τους.

Τέλος, με τις υπόλοιπες διατάξεις της συμφωνίας, οι δύο χώρες συμφωνούν σε αναβάθμιση των διπλωματικών τους σχέσεων, ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας τους σε διμερές, περιφερειακό αλλά και διεθνές επίπεδο, ενώ το Άρθρο 19 της συμφωνίας θέτει τους όρους για την επίλυση διαφορών που μπορεί να προκύψουν ανάμεσά τους, η οποία οφείλει να πραγματοποιείται «αποκλειστικά με ειρηνικά μέσα, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Διαβάστε επίσης:

Πηγή: ΚΥΠΕ