Οικονομία


Στη δημοσιότητα οι μισθοί κρατικών αξιωματούχων και Δημοσίων Υπαλλήλων - ΠΙΝΑΚΕΣ
Στη δημοσιότητα οι μισθοί κρατικών αξιωματούχων και Δημοσίων Υπαλλήλων - ΠΙΝΑΚΕΣ

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει δημοσιοποιήσει τους ισχύοντες πίνακες μισθοδοσίας των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων (ανά κλίμακα και βαθμίδα), που ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2018.

Οι πιο κάτω πίνακες, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τόσο συνοπτικά, όσο και αναλυτικά τις ακαθάριστες απολαβές και τις αποκοπές, πάνω σε ετήσια και μηνιαία βάση:

Μισθοδοσία Μόνιμων Κρατικών Υπαλλήλων (Συνοπτικός)

pinakas-w2GGY.JPG
pina1.JPG
a5.JPG
a4-l4SrC.JPG

Δείτε αναλυτικά εδώ

Για τη μισθοδοσία κρατικών αξιωματούχων δείτε εδώ