Οικονομία, Κύπρος


Στο χαμηλότερο επίπεδο 5ετίας η διαφορά δανείων και καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα
Στο χαμηλότερο επίπεδο 5ετίας η διαφορά δανείων και καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών μειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 η διαφορά των δανείων έναντι των καταθέσεων στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, λόγω κυρίως της συνεχιζόμενης μείωσης των δανείων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 

Συγκεκριμένα, η διαφορά δανείων έναντι καταθέσεων μειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 σε €2 δισεκατομμύρια, υπέρ των δανείων, ποσό που αποτελεί το χαμηλότερο από τον Δεκέμβριο του 2012, όταν τα δάνεια ήταν περισσότερα από τις καταθέσεις κατά περίπου €2,3 δισ. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Δεκέμβριο 2017 ανήλθε στα €49,4 δισ., ενώ το υπόλοιπο των δανείων υποχώρησε στα €51,4 δισ.

Το ποσό των δανείων στο κυπριακό σύστημα ξεπέρασε για πρώτη φορά το ποσό των καταθέσεων τον Ιούνιο του 2012 και από τότε παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα.

Σημειώνεται ότι η διαφορά των δανείων έναντι των καταθέσεων είχε εκτοξευθεί στο υψηλότερο επίπεδο τον Ιούνιο του 2013 όταν τα δάνεια ήταν περισσότερα από τις καταθέσεις κατά περίπου €17,1 δισ.
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΤΚ, οι συνολικές καταθέσεις τον Δεκέμβριο του 2017 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €259,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €96,4 εκ. τον Νοέμβριο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 3,1%, σε σύγκριση με 2,4% τον Νοέμβριο 2017. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Δεκέμβριο 2017 έφθασε στα €49,4 δισ.
 
Εξάλλου, τα συνολικά δάνεια τον Δεκέμβριο του 2017 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €2,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €32,6 εκ. τον Νοέμβριο 2017. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Δεκέμβριο του 2017 μειώθηκε κατά €755,4 εκ. και ανήλθε στα €51,4 δισ.
 
Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η διαφορά μεταξύ της καθαρής μεταβολής και της μεταβολής του υπολοίπου των συνολικών δανείων αποδίδεται σε αναταξινομήσεις, αναπροσαρμογές αξίας, συναλλάγματος ή άλλες αναπροσαρμογές.
 
Ο  ετήσιος  ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -1,7%, σε σύγκριση με -1,6% τον Νοέμβριο 2017.
 

Top News