Αστυνομικά


Στους δρόμους η τροχαία – Αρχίζουν οι καταγγελίες για τις άδειες κυκλοφορίας
Στους δρόμους η τροχαία – Αρχίζουν οι καταγγελίες για τις άδειες κυκλοφορίας

Από σήμερα αρχίζουν  εκστρατείες της Αστυνομίας και ανάμεσα στους ελέγχους θα είναι και η ανανέωση της άδειας οδήγησης.

Η Αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι από την Δευτέρα 12 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που θα διενεργούνται από την Αστυνομία για την πρόληψη τροχαίων παραβάσεων, θα ελέγχεται κατά πόσον η άδεια κυκλοφορίας των μηχανοκινήτων οχημάτων έχει ανανεωθεί.   Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη ανανέωση της άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων, τα μέλη της Αστυνομίας θα προβαίνουν σε σχετική καταγγελία.    

Με βάση την ίδια νοµοθεσία, για ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας που θα γίνονται µετά από την Κυριακή 11.3.2018, θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση το άθροισµα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόµενο ποσό για το τρέχον έτος. 


Top News