To «Μέντωρ» Επεκτείνει τις Δραστηριότητες του στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Λευκωσίας
To «Μέντωρ» Επεκτείνει τις Δραστηριότητες του στα Σχολεία  Μέσης Εκπαίδευσης Λευκωσίας

Μέσω του καινοτόμου Προγράμματος «Μέντωρ» και με σκοπό την επέκταση και διευκόλυνση του πεδίου παροχής ευκαιριών ενδυνάμωσης παιδιών, που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες και τα οποία φοιτούν σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης στη Λευκωσία, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας. 

Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Ομοσπονδίας, ο Πρόεδρος της, κος. Χαράλαμπος Διονυσίου, και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Διοίκησης, Δρ. Αιμίλιος Α. Σολωμού, και η Διευθύντρια του Προγράμματος «Μέντωρ», κα. Κατερίνα Γεωργάκη.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπεται παροχή μεντόρων για την προσωπική και κοινωνική ενδυνάμωση των εν λόγω παιδιών, αλλά και παραχώρηση μερικών υποτροφιών για φοίτηση σε προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Παράλληλα, διευκολύνεται η ένταξη παιδιών του κάθε σχολείου μέλους της Ομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Μέντωρ». Προβλέπεται επίσης η πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων, όπως εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές ομαδικές συναντήσεις και εκδρομές, οι οποίες συμβάλουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

O Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Διοίκησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δρ. Σολωμού, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης για τη πρωτοβουλία δημιουργίας της συγκεκριμένης συνεργασίας. Υπογράμμισε ότι «η κοινωνική ευθύνη η οποία προωθείται ενεργά μέσα από το Πρόγραμμα «Μέντωρ», είναι θεμελιώδους σημασίας για το Πανεπιστήμιο, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται μέσα από την σημαντική και ποικίλη συνεισφορά μας στην κοινωνία». Τόνισε επίσης την αγαστή συνεργασία του Πανεπιστημίου με το Υπουργείο Παιδείας, και ευχήθηκε το παράδειγμα του «Μέντωρ» να το αγκαλιάσουν και άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου. «Ας μη ξεχνάμε πως στόχος είναι το μέλλον των παιδιών μας, αλλά και το μέλλον του τόπου μας», κατέληξε.

Η Διευθύντρια του Προγράμματος Μέντωρ, κα. Γεωργάκη, ανέφερε ότι η «επιτυχία του καινοτόμου προγράμματος, είναι αποτέλεσμα συνεργασιών που βασίζονται σε κοινούς στόχους και αξίες, οι οποίες θέτουν τα παιδιά και τους νέους του τόπου μας στο επίκεντρο των οργανωμένων δραστηριοτήτων τους». Συνεργασίες όπως αυτές με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ) και του Παρατηρητήριου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑΒΙΣ) του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Συμβουλίου Εθελοντών Λευκωσίας, και άλλων. Η κα. Γεωργάκη τόνισε την αξία της νέας αυτής συνεργασίας, αναφέροντας ότι «μέσα από αυτήν δημιουργούνται πολύτιμες ευκαιρίες για ενδυνάμωση των παιδιών, τις οποίες καλούμε και άλλους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς να στηρίξουν».

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Διονυσίου, ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αναγνωρίζοντας την συμβολή του Προγράμματος «Μέντωρ», το οποίο «προσφέρει στους μαθητές Γυμνασίων την ευκαιρία για περεταίρω ενδυνάμωση». Όπως ανέφερε, «διαφαίνεται από τις πρώτες εμπειρίες και αναφορές των γονέων, ότι τα παιδιά που συνδέθηκαν με μέντορες και συμμετείχαν στις δραστηριότητες του προγράμματος, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στους τομείς προσωπικής ανάπτυξης, σχολικής προσαρμογής και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων». Συμπερασματικά ανέφερε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η διασύνδεση των παιδιών με μέντορες μπορεί να λειτουργήσει ως θετικό αντίβαρο και να βελτιώσει την ποιότητα της σχολικής και εξωσχολικής ζωή τους.

Ο κ. Διονυσίου κατέληξε ότι «είναι μεγάλης σημασίας για την Ομοσπονδία Λευκωσίας το γεγονός ότι συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα «Μέντωρ» και συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός παιδιού, μια επένδυση με θετικές επιπτώσεις για την κοινωνία γενικότερα».