ΟΜΕGANEWS: Το όραμα τους ανέπτυξαν σε debate οι τρεις υποψήφιοι