Τα συνολικά κορωνο-εξώδικα 13 εκατ. ευρώ

Τα συνολικά κορωνο-εξώδικα 13 εκατ. ευρώ