Μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα ζητούν και οι επιχειρήσεις