ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ: Τα κριτήρια για τον τρόπο αμοιβής των κλινικών