ΟΜΕGANEWS: Ο Μαυρογιάννης παρουσίασε προτάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα

ΟΜΕGANEWS: Ο Μαυρογιάννης παρουσίασε προτάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα