ΟΜΕGANEWS: Ομόφωνη έγκριση του ψηφίσματος 2674

ΟΜΕGANEWS: Ομόφωνη έγκριση του ψηφίσματος 2674