ΟΜΕGANEWS: Το ΣΑ ενέκρινε το ψήφισμα για ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

ΟΜΕGANEWS: Το ΣΑ ενέκρινε το ψήφισμα για ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ