ΟΜΕGΑΝEWS: Δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις (17/10/2022)