Ιδιοκτήτης πιτσαρίας βρήκε στα σκουπίδια πελάτη την παραγγελία που δήθεν δεν έλαβε

Ιδιοκτήτης πιτσαρίας βρήκε στα σκουπίδια πελάτη την παραγγελία που δήθεν δεν έλαβε