Νύφη σε απόγνωση ζητά από τους καλεσμένους να πληρώσουν τη δεξίωση του γάμου