Μπορείς να εντοπίσεις το πιο περίεργο ζώο στην εικόνα;