Απίστευτος τύπος: Σκηνοθέτησε το θάνατό του για να δει ποιοι θα εμφανιστούν στην κηδεία

Απίστευτος τύπος: Σκηνοθέτησε το θάνατό του για να δει ποιοι θα εμφανιστούν στην κηδεία