Αυτό είναι το πιο σύντομο αεροπορικό ταξίδι στον κόσμο

Αυτό είναι το πιο σύντομο αεροπορικό ταξίδι στον κόσμο