Αυτό το σημείο στο αυτοκίνητο είναι πιο βρώμικο κι από τουαλέτα