Κύβος του Ρούμπικ: Το «κόλπο» για τον λύσουμε γρήγορα