Πρόταση γάμου πήγε τελείως λάθος όταν το προσωπικό ασφαλείας επιτέθηκε στον γαμπρό (Βίντεο)

Πρόταση γάμου πήγε τελείως λάθος όταν το προσωπικό ασφαλείας επιτέθηκε στον γαμπρό (Βίντεο)