Σπάει κάθε ρεκόρ – ‘Εχει κοπεί 53 φορές στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης