Συγκλονιστική στιγμή: Μητέρα ακούει την καρδιά της κόρης μετά από μεταμόσχευση