Άνοια: Υπερδιπλάσιος ο κίνδυνος για όσους περπατούν με αυτό τον τρόπο

Άνοια: Υπερδιπλάσιος ο κίνδυνος για όσους περπατούν με αυτό τον τρόπο