Έρευνα: Οι άνδρες καθώς γερνούν χάνουν το ανδρικό χρωμόσωμα Υ που συνδέεται με καρδιακή ανεπάρκεια