Υπό ανάπτυξη το πρώτο τεστ αίματος που μπορεί να προβλέψει τη μακρά Covid-19