Αξονική με τεχνητή νοημοσύνη σώζει από τον καρκίνο του πνεύμονα