Κορωνοϊός – Μεταδοτικότητα: Ο παράγοντας που τη μειώνει σε κλειστούς χώρους