Μελιοείδωση: Τα συμπτώματα της σπάνιας αλλά θανατηφόρας λοίμωξης