Άνοια: Το πρώιμο σύμπτωμα που οι περισσότεροι αγνοούν