Έρευνα: Αυτά τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για Long Covid