Με τι σχετίζεται η γενετική προδιάθεση για μόλυνση από κορωνοϊό – Μεγάλη έρευνα