Εκστρατεία ΠΑΣΥΚΑΦ: Kαρκίνος του προστάτη – O πρώτος σε συχνότητα