Έρευνα: Ούτε οι μισές μαμάδες δεν ασκούνται σωματικά όσο πρέπει