Γιατί και πόσο κονταίνουμε όταν μεγαλώνουμε

Γιατί και πόσο κονταίνουμε όταν μεγαλώνουμε