Το μυρωδικό που εμποδίζει την εξέλιξη της καρδιοπάθειας