Δεύτερη ημερίδα Ενδιαφερόμενων Μερών και Αρχών στο χώρο της Κυβερνοασφάλειας στην Κύπρο