Κάθε κάρτα ένα λιγότερο πλαστικό μπουκάλι στις θάλασσές μας

Κάθε κάρτα ένα λιγότερο πλαστικό μπουκάλι στις θάλασσές μας