Προεδρικές: Φωτογράφισαν «κύριοι» τα ψηφοδέλτια τους

Προεδρικές: Φωτογράφισαν «κύριοι» τα ψηφοδέλτια τους