Πασάς: «Παρακαλέσαμε να ληφθεί σοβαρά υπόψη…»

Πασάς: «Παρακαλέσαμε να ληφθεί σοβαρά υπόψη…»