Κιβωτός του Κόσμου: Η διαδρομή του μαύρου χρήματος και ο ρόλος της πρεσβυτέρας