Νέες καταγγελίες για τον πατέρα Αντώνιο: «Εμφάνιζε τον εαυτό του σαν το Θεό»