Ο νέος Πρόεδρος δεν έχει περίοδο χάριτος

Ο νέος Πρόεδρος δεν έχει περίοδο χάριτος