ΗΠΑ σε Τουρκία: Οι διαφωνίες μεταξύ σημαντικών συμμάχων να επιλύονται με διπλωματικό τρόπο