Για 120 ημέρες παρατείνεται η συμφωνία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας

Για 120 ημέρες παρατείνεται η συμφωνία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας