Γιατί η είσοδος στα αεροπλάνα γίνεται μόνο από τα αριστερά

Γιατί η είσοδος στα αεροπλάνα γίνεται μόνο από τα αριστερά