Κλειδώθηκε με το παιδί της για τρία χρόνια μέσα στο σπίτι για να μην κολλήσουν κορωνοϊό

Κλειδώθηκε με το παιδί της για τρία χρόνια μέσα στο σπίτι για να μην κολλήσουν κορωνοϊό