Ο κίνδυνος από τη διαρροή δεδομένων που διέρρευσαν στο διαδίκτυο – Πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι επιτήδειοι