Υπουργικό: Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης 2021-27