​Υπ. Γεωργίας: Από τη συλλογή των σκυβάλων το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης των νοικοκυριών και όχι από διαχείριση